40 brendova u FMCG portofoliju

FMCG distribucija

Povezivanje interesa proizvođača, maloprodavaca i krajnjih potrošača robe široke potrošnje (FMCG) kroz distribuciju kvalitetnih brendiranih proizvoda.

Pokrivenost tržišta

 • A dobavljač svim maloprodajnim lancima u BiH
 • Snažni dugogodišnji odnosi sa klijentima u maloprodaji
 • Puna geografska pokrivenost i osiguran fokus za sve kanale kroz specialiste za modernu trgovinu (nacionalne lance), lokalne lance i tradicionalne trgovine

Prodajna sila

 • Kontinuirane edukacije i institucionalizirano mjerenje efikasnosti i efektivnosti (strike rate, hit rate, store check...)
 • Prodajni zastupnici opremljeni tabletima sa CRM rješenjem
 • Posvećen merhandising tim i snažna organizacijska kultura fokusiranosti na policu

Finansije

 • Dugogodišnja tendencija profitabilnog rasta
 • Finansijska stabilnost kao temelj budućeg rasta i razvoja
 • Potpuna transparentnost i princip otvorenih knjiga sa principalima

Upravljanje brendovima

 • Brand management tim osigurava potreban fokus i pažnju svakom brandu
 • Upravljanje kompletnim marketinškim miksom u koordinaciji sa principalom
 • Kreativna rješenja za lokalizovane promocije

Logistika

 • Moderni skladišni kapaciteti certificirani po međunarodnim standardima za različite temperaturne režime uz kontinuirano praćenje efikasnosti skladišnih procesa
 • Efikasne i tačne isporuke omogućavaju nivo servisa od 98% uz optimalan trošak po toni/kilometru
 • Puna paleta logističkih usluga za principale uključujući špediciju, deklarisanje i pripremu promotivnih pakovanja